Työmme

 

lasten kanssa on pitkäjänteistä kasvun tukemista ja ohjaamista, rakastavaa huolenpitoa, turvallisia rajoja, onnistumisen kokemuksia sekä kiitosta. Lapsi on yksilöllinen persoona, jonka tarpeet ja mielipiteet otetaan huomioon yhteisössämme. Tarkoituksena on antaa lapsille eheyttäviä ja korjaavia kokemuksia. Toimintamme perustuu sosiaalipedagogiseen ajattelutapaan, joista tärkeimpänä nousee esille yhteisöllisyys.