Opetus

 

tapahtuu yksikössämme ja opettajan avustajana toimii aina yksi työntekijöistämme. Näin ollen kodin ja koulun yhteistyö on saumatonta ja lapsen koulunkäynti voidaan suunnitella lapsen yksilölliset tarpeet ja vahvuudet huomioon ottaen.